Školenie

Vykonavame strategické činnosti v rámci našej vízie, ktoré sú v súlade s programovými cieľmi a s cieľmi celosvetovej skupiny odbornikov v oblasti financie a obchodovania na medzinarodny trhoch. Sú najmä:

 1. Zbierať a propagovať najlepšie overené skúsenosti (best practice) v oblasti FAITS,
 2. Prinášať informácie o FAITS v rôznych jazykoch,
 3. Podporovať profesionalitu osôb šíriacich povedomie o FAITS,
 4. Organizovať odborné semináre (aj prostrednictvom elektronickej formy – webinary, skype-seminary atď) pre verejnosť, najmä manažment spoločností, predstaviteľov verejného sektora, študentov vysokých škôl a pod,
 5. Zabezpečovať organizovanie konferencií, diskusií a iných vzdelávacích aktivít,
 6. Štandardizačná a publikačná činnosť v oblasti FAITS (vrátane prekladov a distribúcie dokumentov),
 7. Prevádzkovať portál infospolok.club ako informačný zdroj pre FAITS na slovenskom/anglickom/nemeckom a ruskom internete,
 8. Organizovanie seminárov, workshopov a odborných konferencií,
 9. Spolupráca s odbornými združeniami a štandardizačnými autoritami,
 10. Projektové, programové a iné podporné aktivity v oblasti FAITS na národnej a medzinárodnej úrovni,
 11. Spolupráca s akademickými a vzdelávacími inštitúciami v oblasti prípravy odborníkov FAITS,
 12. Kladenie si za úlohu popularizovať FAITS, napomôcť vzniku nových odborných predmetov, prenášanie praktických skúseností z FINTECH premyslu do akademického prostredia.