Novinky

Novozaložené občianske združenie zapísané v registri občianskych združení Ministerstva vnútra č. VVS/1-900/90-54053 od 10.07.18, IČO: 51820382 a bude prispievať k úspešnému rozvoju Slovenska.