Registracia / Členske prispevky

Každý člen uhrádza príspevky podľa svojich finančných možnostej na základe uvedenej tabuľky príspevkov a požadovaného rozsahu prístupu k IT-infraštrukture. Koncový rozmer členského príspevku bude zaslaný záujemcovi mailom. Výkonný riaditeľ môže poskytnúť členu, ktorý pravidelne prispieva k činnosťam združenia, zľavu na zvolený druh členského príspevku podľa vlastného rozhodnutia.

Hocijaká právnická alebo fyzická osoba máju pravo vystupovať podporovateľmi občianskeho združenia a poskytnúť v tomto prípade dar v rozsahu do 10 Eur. V prípade záujmu podporiť združenie v rozsahu viac než 1500 Eur, člen musí sa spojiť s výkonným riaditeľom združenia a dohodnúť na osobitných podmienkach členstva a rozsahu poskytovaného prístupu k IT-infraštrukture združenia.

Členské príspevky právnických osob sú riadene osobitnou zmluvou medzi občianskym združením a právnickou osobou-členom.

Týmto potvrdzujem svoj vážny záujem stať sa členom OZ „VIS“, beriem na vedomie stanovy Všeobecného informatizáčného spolka a zaväzujem sa k ich dodržiavaniu. Zároveň sa zaväzujem k úhrade členského príspevku v súlade s príspevkovým poriadkom OZ „Všeobecný informátizačný spolok“ (.DOCX)

Po odoslaní prihlášky budete kontaktovaný zo strany nášho Združenia za účelom dohodnutia spôsobu úhrady členského príspevku.
* - Voliteľná položka