Čo robíme

I. Rozvoj finančnej gramotnosti členov.

Ak si ešte začiatočník alebo už skúsený odborník, pracujúci s informáciou z medzinárodných finančných a akciových trhov, dávame Ti do pozornosti rôzne druhy špecializovaného softvéru, ktorý je zameraný na pravidelne poskytnutie správnych údajov o stave medzinárodného a národného obchodov, otázky a odpovede na informačne problémy spojené s integráciou na existujúce vo svete systémy obchodovania.

Prinášame informácie o finančnom analýze prostredníctvom IT softvéru (ďalej tiež - FAITS) v slovenskom, anglickom a neskôr aj v nemeckom jazyku. Zbierame a propagujeme najlepšie overené skúsenosti (best practice) v oblasti FAITS.

II. Podpora členov – právnických osôb

Chceme takú finančnú IT-infraštruktúru, kde firmy veria, že má zmysel ju každodenne použivať pre rôzne svoje účely, snažiť sa o najlepšie riešenia a veria v korektné podnikateľské prostredie, nediskrimináciu a rovnosť príležitostí. VIS ponúka všetkým férovým firmám, ktoré venujú medzinárodným finančným trhám, členstvo. Firmám, kde je úprimný záujem dodávať kvalitnejšie výstupy vieme poskytnúť aj odborné poradenstvo v projektoch, zorientovanie sa v relevantných procesoch, legislatíve, či integráciách a naše know-how ohľadne prístupu k informacie.

Naš cieľ - byť hnacím článkom pre pravnickych členov pri zlepšovaní výkonnosti služieb FAITS vnútri firmy.

III. Výskum a vývoj v odvetvie FAITS

Máte nápady ako zlepšiť e-služby nášho softveru pre občana? Napríklad z hľadiska technického riešenia, procesu, relevantných dodatočných údajov a indexov? Máš aj ďalšie nápady na zlepšenia, ktoré zapadajú do celkovej vízie VIS o lepšej finančnej informovanosti?

Realizujeme monitoring, prieskumy a ankety z oblasti FAITS, pridávame ku našim aktivitám svetovo známych odborníkov v oblasti IT a financov, aby naše členovia mali najčerstvejšiu informáciu v najpoužiteľnejšej podobe.

Komunikácia a spolupráca s vládnymi subjektmi pre oblasť zlepšenia finančne-informačnej legislatívy a informatizácie spoločnosti na Slovensku a v EÚ.

IV. Komunikácia odborníkov

  • Poskytujeme členom relevantné fórum pre zdieľanie informácií a skúseností medzi sebou,
  • Nadviazame kontakty s inými záujmovými subjektmi v oblasti FAITS,
  • Podporujeme zníženie rizika pri obchodovaní na medzinárodných finančných trhoch a chránený systém výmeny informácie medzi členami.